Menu

Laarbeek, Waterpoort van de Peel

Waterpoort van de Peel, omdat er in Laarbeek van oudsher ontzettend veel water te vinden is! Nu, wordt het doorkruist door twee belangrijke kanalen, de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal. Daarnaast heeft Laarbeek een broekgebied, vele vennen en poelen, twee grachten, een grondwaterwingebied en een moderne rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daarbij bouwen we iedere dag samen met onze inwoners en ondernemers aan het water in Laarbeek. Laarbeek is dus een echte watergemeente. Ook is Laarbeek gelegen aan de rand van de Peel, vandaar dat het de toegangspoort vormt tot dit prachtige natuurgebied. De Peel is een voormalig onherbergzaam hoogveengebied dat nu een aantrekkelijk gebied is met een rijke geschiedenis aan oude veengronden, weids land, bossen, heide en vennen.

Al dit water heeft Laarbeek gevormd tot wat het nu is. Het was en is nog steeds van groot belang, zowel economisch als cultuurhistorisch en maatschappelijk. Economisch als grondstof voor o.a. bier en voor het vervoer van producten voor de industrie. Cultuurhistorisch zijn de kernen gevormd op zandheuvels in een waterrijk gebied. Na het graven van de kanalen in de 19de en 20ste eeuw is veel bedrijvigheid ontstaan. En als laatste draagt het een maatschappelijk belang voor recreatie en toerisme, sport, als heilig water (Lourdesgrot, Mariahout) en voor de gezondheid, want water verkoeld en helpt ons tegen hittestress.

Interessante projecten en ontwikkelingen

Toch blijft Laarbeek bouwen aan het water, want de poort is nooit af. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een waterhouderij. Het laag gelegen gebied tussen Beek en Donk, Veghel en Gemert wordt ingericht om water in natte perioden vast te houden zodat het in droge perioden gebruikt kan worden voor de landbouw. Samen met de blauwe zichtzone aan de andere zijde van de N279 vormt dit over een tijdje een blauwe poort die mensen per auto meteen waterrijk in Laarbeek verwelkomt. Een ander – ook duurzaam interessant project – is boer, bier, water. Hierover kan je alles lezen op www.boerbierwater.nl.  

Water vormt ook bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken in Laarbeek één van de belangrijkste dragers van de projecten. Denk aan de De Beekse Akkers, De Hoge Regt, Strijp en woonpark Zonnetij. 

Elk jaar wordt er ook veel georganiseerd omtrent water, met name in juni, waarin wij met de watermaand het water in Laarbeek vieren. In deze maand zijn er dan ook veel activiteiten in, op en rondom het water die georganiseerd worden door verenigingen, vrijwilligers en ondernemers.

Groenste gemeente van Nederland

Recent heeft Laarbeek meegedaan aan de groenwedstrijd Entente Florale en is Laarbeek zelfs uitgeroepen tot de groenste gemeente van Nederland en dat mag ook wel met de omschrijving die de Entente Florale aan Laarbeek geeft: “De kernkwaliteiten van Laarbeek zijn het water, het beekherstel van de Aa en de Goorloop en de twee kanalen, de grote landschappelijke diversiteit met robuuste natuur en het buitengebied dicht bij de kern, het industrieel erfgoed en de Groene long als verbinding tussen Laarbeek.”